Jan van der Meij

Ik collecteer omdat:

In januari 2014 werd mijn familie geconfronteerd met het feit dat mijn zoon, John van der Meij, de ziekte A.L.S. had. Op dat moment was mij niet bekend wat de ziekte A.L.S. in hield. Maar dit werd mij al snel duidelijk. A.L.S. is een dodelijke spierziekte waar tot op heden geen enkele remedie tegem is gevonden. Niet om het tegen te houden en niet om het beter te maken. Mijn zoon is dan ook 10 maart 2015, dit na een jaar vol lijden, overleden. Gezien het feit dat deze ziekte alle aandacht nodig heeft, en hatuurlijk ook veel geld, om deze verschrikkelijke ziekte ooit een halt toe te roepen collecteer ik voor A.L.S. Dit mede omdat vrienden van mijn zoon, in zijn naam een keepersmemorialday zijn gestart. Ik hoop dan ook deze digitale collectebus te kunnen vullen zodat anderen in de toekomst hier profijt van zullen hebben en niet hoeven mee te maken wat wij als familie en vrienden van John hebben meegemaakt. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw donatie. met vriendelijke groet, Jan van der Meij
69

Donaties

€ 2.081

ingezameld